میز صلیبی سینوسی، صفحه زاویه دار مدل kap 260 – محصولات کارخانه دریل های صنعتی پیشرو