میز صلیبی محور یک جهته مدل kt150 – محصولات کارخانه دریل های صنعتی پیشرو