میز صلیبی محور دو جهته مدل ktb220 – محصولات کارخانه دریل های صنعتی پیشرو