محصولات کارخانه دریل های صنعتی پیشرو – اره آلومینیوم و چوب بر ALFA 420