دفتر مرکزی کارخانه پیشرو دریل

تهران، خیابان امام خمینی، بعد از خیابان ۳۰ تیر، پاساژ ابزار یراق تهران، پلاک ۱۵۶

۶۶۷۴۱۰۱۳۶۶۷۴۲۳۷۲۰۹۱۲۲۳۷۸۲۴۰

info@pishrodrill.com - pishro.drill@gmail.com

شعبه دوم

۰۹۱۲۶۷۱۳۰۸۱ ۶۶۷۲۶۲۷۶

کارخانه

۵۵۲۵۲۷۲۸ - ۵۵۲۷۱۶۶۵

هر آنچه که سوال دارید را از ما بپرسید